SUBDOMAİN TESPİTİ

Domain alan adı anlamına gelir ve web sitenizin internetteki adı ile adresini temsil eder. Bir web sitesindeki farklı içerik alanları için oluşturulan web adresleri ise subdomain olarak adlandırılır.

https://pentest-tools.com/information-gathering/find-subdomains-of-domain

https://github.com/aboul3la/Sublist3r