COMMİX İLE COMMAND İNJECTİON

Command Injection, yani komut enjeksiyonu hedef sistemde dilediği komutları çalıştırabilmesine denir. Komut ile kastedilen şey Windows’ta CMD ve Linux’ta Terminal pencerelerine girilen sistem komutlarıdır.

commix –url=”http://hedef.com/panel/login.php” –cookie=”” –data=””

Örnek Bir Çalışma :